Inschrijfpagina

Wilt u lid worden van ZPC Woerden? Vul dan onderstaand contactformulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons!

Aanmelden voor ZPC Woerden kan schriftelijk bij het bestuurssecretariaat (xxxx,xxxxxx), via bestuur@zpcwoerden.nl of het inschrijfformulier.
Ook kan je vrijblijvend een training bijwonen of meedoen. Kijk hiervoor bij de informatie van de afdelingen.

Opzeggen van het ZPC Woerden-lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het bestuurssecretariaat (xxxxxxx) of via bestuur@zpcwoerden.nl. Na ontvangst wordt de afmelding bekrachtigd per de eerste van de maand, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Contributie
Voor vragen of informatie over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de vereniging, xxxxx of via penningmeester@bzpc-bodegraven.nl.

Automatische incasso
Contributie betalen via automatische incasso scheelt de penningmeester veel werk. Vul daarom het Formulier Automatische Incasso in en betaal ook via automatische incasso.

Contributie-overzicht per 1.07.2020

Leden t/m 7 jaar € 22,00 per maand
Leden van 8 t/m 11 jaar € 26,10 per maand
Leden van 12 t/m 17 jaar € 29,45 per maand
Leden van 18 jaar en ouder € 35,35 per maand
Sterrenplan  € 7,15 per maand
Leden, niet actief  € 25,00 per jaar
Donateurs + Clubblad  € 25,00 per jaar
   
   
   

Bankrekeningnummer ZPC Woerden xxxxxxxxxxxxxx
  GeenZwemmenWaterpoloInstroomKaderOfficial

  GeenZwemmenWaterpolo


  MV
  Bovenstaande gegevens zijn nodig voor de ledenadministratie en worden binnen de vereniging uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en voor het verzenden van het clubblad/digitale nieuwsbrief.

  --

  Voor personen jonger dan 16 jaar:
  Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)
  Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
  --

  Betalingsgegevens
  Om je persoonlijke incassomachtiging voor de contributie (doorlink naar pagina contributie en lidmaatschapsvoorwaarden) in orde te maken, hebben we je rekeningnummer nodig. De contributie wordt per maand geïncasseerd.  AkkoordNiet akkoord

  --
  Beeldmateriaal
  Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
  Ik heb geen geen/wel bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.

  Geen bezwaarBezwaar

  Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij ZPC Woerden!!
  Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie, secretaris@zpcwoerden.nl of 06 - xxxxxxxx

  Je gegevens worden door ZPC Woerden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in onze ledenadministratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Klik onderaan deze pagina voor het Privacy Statement van ZPC Woerden.