Contributie

De uitgangspunten contributiestructuur

 • Het verenigingsboekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Er zijn in het verenigingsjaar 2 momenten waarop het lidmaatschap kan worden opgezegd. Er kan opgezegd worden tot 1 december en tot 1 juni, waarna je feitelijk op 31 december of 30 juni zal worden uitgeschreven.
 • Bij halfjaarlijks opzeggen (per 1 juni) dient de KNZB-contributie voor het gehele kalenderjaar nog wel betaald te worden.
 • Indien je lid bent zonder startvergunning wordt dit bedrag in mindering gebracht op je incasso.
 • Er zijn drie tariefgroepen:
 • voor de leeftijdsgroep 11 jaar en jonger (omdat zij 1 trainingsmogelijkheid minder hebben en geen knzb contributie betalen)
 • voor de leeftijdsgroep 12 t/m 16 jaar (om de drempel zo laag mogelijk te houden)
 • en voor 17 jaar en ouder.
 • Het tarief is gebaseerd op 3 trainingsmomenten per week (dus m.u.v. <11 jaar, zie hierboven)
 • Als men meer dan 3 keer per week traint, geldt het hogere tarief (zie hieronder). “Als club stimuleren wij het vaker trainen doordat deze extra trainingen relatief voordeliger zijn.”
 • Zowel bij het wedstrijdzwemmen als bij het waterpolo word je standaard ingedeeld op twee trainingsmomenten per week.
 • Het derde trainingsmoment is voor leden vanaf 17 jaar op zaterdagmorgen van 7 tot 8 uur. Dit is zelftraining, er staat dus geen trainer op de kant, alleen een toezichthouder. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.
 • Voor wedstrijdzwemleden tussen de 12 en 16 jaar kan in overleg een ander derde trainingsmoment worden gekozen (stuur dan even een mail naar zwemcommissie@zpcwoerden.nl).
 • Voor de waterpolo leden tussen de 12 en 16 jaar kan de derde training worden gedaan op de dinsdag of donderdagavond tussen 19 en 20 uur (met de wedstrijdzwemtraining). Graag je komst eerst melden bij de polocommissie@zpcwoerden.nl.
 • Contributie wordt maandelijks via een automatische incasso geïncasseerd. 

Het is de verantwoordelijkheid van het lid en de trainer om aan de vereniging door te geven als er meer dan 3x wordt getraind.

Contributie 2024 voor wedstrijdzwemmen
(Voor wedstrijden worden de startgelden per deelname, zoals vermeld in de uitnodiging, in rekening gebracht)

  Categorie: Aantal trainingen p/w 2024
  11 jaar en jonger 2 € 357
Zonder startvergunning
€ 357
  12 t/m 16 3

€ 460
Zonder startvergunning
€ 443

    4 € 555
    5 € 596
    6 € 630
  17 jaar en ouder 3

€ 550
Zonder startvergunning
€ 530

    4 € 647
    5 € 688
    6 € 722
  Instroomgroep 10x voor € 25,-  

Contributie 2024 voor waterpolo

 Categorie:Aantal trainingen p/w2024
 11 jaar en jonger2€ 357
Zonder startvergunning
357
 12 t/m 162€ 460
Zonder startvergunning
€ 4
43
 17 jaar en ouder2€ 550
Zonder startvergunning
€ 530
Waterpoloërs hebben wekelijks een wedstrijd wat in de contributie gelijk staat aan een extra trainingsmoment