Contributie

De totale contributie voor 2019 is als volgt:

Categorie:

Aantal

Zonder

Met

 

trainingen

startvergunning

startvergunning

11 jaar en jonger

2

296.41

296.41

12 t/m 16

3

346.08

381.46

 

4

422.86

458.24

 

5

461.18

496.56

 

6

486.78

522.16

17 jaar en ouder

3

422.86

458.24

 

4

493.15

528.53

 

5

531.47

566.85

 

6

548.12

583.50

 

Het verenigingsboekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Er zijn in het verenigingsjaar 2 momenten waarop het lidmaatschap kan worden opgezegd.
 
Er kan opgezegd worden tot 1 december en tot 1 juni, waarna je feitelijk op 31 december of 30 juni zal worden uitgeschreven.
 
Bij halfjaarlijks opzeggen (per 1 juni) dient de KNZBcontributie voor het gehele kalenderjaar nog wel betaald te worden.

 

Sponsors