Singelpolo Woerden

Singelpolo is een gezellig toernooi. Gezellig maken wij het met elkaar en daarom hanteren wij onderstaande huisregels.

Huisregels

Algemeen
Bij het betreden van het terrein wordt u geacht onderstaande huisregels te kennen en daarmee in te stemmen. Deze huisregels zijn algemeen van aard. Mochten de huisregels in specifieke gevallen leiden tot onduidelijkheden of discussies, dan beslist de Organisatie van Singelpolo of het bestuur van ZCPW.

Aanwijzigingen
Alle aanwijzingen van medewerkers van Singelpolo die verband houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd. Klachten kunnen bij het bestuur gemeld worden. Het is verplicht om medewerking te verlenen bij de controles op wapen- en drugsbezit en leeftijd.

Rook- en alcoholbeleid
De organisatie van Singelpolo neemt samen met café Victoria de landelijke regelgeving op het gebied van alcoholgebruik en roken in acht. Bij het betreden van café Victoria wordt je geacht deze regels te kennen en daarmee in te stemmen. Conform de wettelijke voorschriften zal er aan bezoekers van de Singelpolo, welke de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, geen alcohol worden verstrekt. Conform de wettelijke voorschriften is het niet toegestaan om in afgesloten, openbare ruimten te roken. Specifiek is het niet toegestaan om binnen de op het terrein aanwezige tenten te roken.
Wanneer de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) de organisatie een boete oplegt wegens het niet naleven van de bepalingen in de drank- en horecawet, zal deze boete worden doorberekend aan de overtreder(s) in kwestie. Deze boete start bij € 900,00 en kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Minderjarigen
Minderjarigen, al dan niet vergezeld van een volwassene, vallen onder de verantwoording van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betreffende minderjarige. De aanwezigheid op het terrein rondom het speelveld, de Singel en in café Victoria is geheel voor eigen risico.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen dienen bij de medewerkers van Singelpolo te worden ingeleverd. Voor informatie omtrent verloren en/of gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de medewerkers in café Victoria.

Video en foto opnames
Tijdens Singelpolo worden op het gehele terrein video en foto opnames gemaakt voor o.a. promotionele doeleinden. Daarnaast worden er live beelden verspreid via onze website. Bij het betreden van het terrein gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.

Het is niet toegestaan om:
– Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Worden deze aangetroffen dan worden deze in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
– Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben. Worden deze aangetroffen, dan worden deze in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
– Diefstal of vernielingen te plegen, goederen te verhandelen of te helen, geweld te gebruiken of met geweld te dreigen, discriminerende of beledigende opmerkingen te maken en door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
– Alcohol te gebruiken wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is gebruikt of alcohol te verstrekken aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zie verder de specifieke bepalingen onder het kopje “alcohol- en rookbeleid”.
– Te roken in de tenten op het terrein. Zie verder de specifieke bepalingen onder het kopje “alcohol- en rookbeleid”.
– Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie van Singelpolo om flyers uit te delen op het terrein. De schoonmaakkosten zullen verhaald worden op de betreffende organisatie.
– Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen, dan wel te nuttigen.
– Consumpties van het terrein mee naar buiten te nemen, het veroorzaken van geluidsoverlast bij het verlaten van het terrein en in de directe omgeving van het terrein afval te laten slingeren.
– Met voorwerpen te gooien.

De toegang kan u geweigerd worden wanneer u:
– Aangeschoten of dronken bent

– De toegang u eerder is ontzegd– Niet meewerkt aan controles op wapen- en drugsbezit en leeftijd
– Niet in bezit bent van een geldig legitimatie bewijs
– Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen

Bij het niet naleven van onze huisregels:
– Wordt u van het terrein verwijderd en zal u (eventueel) de verdere toegang tot het terrein gedurende het gehele evenement worden ontzegd.
– Wordt eventueel de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.
– Wordt eventuele schade verhaald op de veroorzaker.
– Volgt uitzetting van alle betrokken partijen bij vechtpartijen.